ย้อนหลัง  รู้หรือไม่

07 ต.ค.51   เทคนิคการทำให้กระท้อนหวาน 
21 ต.ค.51   กรมส่งเสริมการเกษตรตั้งขึ้นอย่างไร
28 ต.ค.51   ประเทศไทยส่งออกข้าวมากกว่าใช้ในประเทศใช่หรือไม่
30 ต.ค.51   GDP คืออะไร
05 พ.ย.51   ราคา CIF และราคา FOB คืออะไร
12 พ.ย.51   ประเทศไทยใช้เนื้อที่ทางการเกษตรทำอะไรมากที่สุด
18 พ.ย.51   กรมใดมีจำนวนเกษตรอาสามากที่สุด
21 พ.ย.51   จังหวัดใดมีจำนวนเกษตรอาสามากที่สุด
26 พ.ย.51   จังหวัดใดมีจำนวนประชากรมากที่สุด
28 พ.ย.51   จังหวัดใดมีจำนวนอำเภอมากที่สุด
01 ธ.ค.51   จังหวัดใดมีจำนวนตำบลมากที่สุด
02 ธ.ค.51   จังหวัดใดมีพื้นที่มากที่สุด
03 ธ.ค.51   จังหวัดอะไรที่เกษตรกรมีขนาดของฟาร์มต่อครัวเรือนใหญ่ที่สุด
08 ธ.ค.51   จังหวัดอะไรมีการสูบน้ำเพื่อทำนามากที่สุด
12 ธ.ค.51   ยางพาราปลูกมากที่ประเทศใด
17 ธ.ค.51   ประเทศใดได้ผลผลิตสับปะรดมากที่สุด
19 ธ.ค.51   ประเทศใดที่ผลิตฝ้ายได้มากที่สุดในโลก
24 ธ.ค.51   ดัชนีราคาสินค้าเกษตรชนิดใดบ้างที่มีค่าต่ำกว่า 100 ในปี 2550
06 ม.ค.52   จังหวัดใดมีจำนวน อบต.มากที่สุด
08 ม.ค.52   จังหวัดอะไรมีจำนวนเทศบาลมาที่สุด
14 ม.ค.52   จังหวัดอะไรมีจำนวนหมู่บ้านมากที่สุด
16 ม.ค.52   จังหวัดอะไรมีเนื้อที่มากที่สุด
21 ม.ค.52   ข้าวเปลือกสีเป็นข้าวสารได้กี่เปอร์เซ็นต์
23 ม.ค.52   การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์งานใดมากที่สุด
28 ม.ค.52   สถานประกอบการประเภทใดที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมากที่สุด
30 ม.ค.52   สหกรณ์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง
04 ก.พ.52   ทำไมต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร ใครขึ้นได้บ้าง
06 ก.พ.52   หนวดของแมลงมีกี่แบบ
11 ก.พ.52   ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรเป็นสัดส่วนเท่าใดของสินค้าทั้งหมด
13 ก.พ.52   ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าเกษตรอะไรมากที่สุด
18 ก.พ.52   เกษตรกรไทยใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรชนิดใดมากที่สุด
20 ก.พ.52   เกษตรกรไทยเป็นหนี้กี่ราย
25 ก.พ.52   ข้าวเจ้าขาวหอมมะลิ 100% ชั้น1 ส่งไปประเทศใดมากที่สุด
27 ก.พ.52   ภาคใดของประเทศไทยที่มีจำนวนโรงสีมากที่สุด
04 มี.ค.52   ประเทศสหรัฐอเมริกานำเข้าสินค้าเกษตรอะไรจากประเทศไทยมากที่สุด
06 มี.ค.52   ประเทศใดนำเข้าดอกกล้วยไม้สดจากไทยมากที่สุด
11 มี.ค.52   ประเทศไทยนำเข้าสินค้าเกษตรบ้างหรือไม่ ถ้านำเข้ามีอะไรบ้าง
13 มี.ค.52   ควรรับประทานแคลเซี่ยมหรือไม่
18 มี.ค.52   น้ำมันพืชทุกชนิดกินแล้วลดโคเลสเตอรอลได้จริงไหม
20 มี.ค.52   ภาคใดของประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด
25 มี.ค.52   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเนื้อที่เท่าใด
27 มี.ค.52   ภาคใดที่เกษตรกรมีขนาดทรัพย์สินเกษตรและหนี้สินมากที่สุด
21พ.ค.52   ประเทศไทยเสียดุลการค้าสินค้าเกษตรกับประเทศเวียดนามหรือไม่

Copyright © ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร